Resilience

Vårt erbjudande:

När det akuta skedet av en incident är avklarat kommer vi att assistera er organisation med utredning av den inträffade incidenten och upprättande av intern dokumentation. Vi identifierar ev. brister och sårbarheter som har orsakat incidenten och ger konkreta åtgärdsförslag för att minimera risken för och konsekvenserna av framtida liknande incidenter. Vi bistår er vid implementering av åtgärder och utbildning av era anställda, samt samordnar vid behov med våra samarbetspartners inom IT för utvärdering och förbättring av teknisk motståndskraft.

Vi utvärderar företagets motståndskraft och compliance i förebyggande syfte innan en incident inträffar och kan genomföra både pen-tester och utbildningar för företagets anställda. Vid behov samordnar vi även med våra samarbetspartners inom IT för att kunna ge rekommendationer på såväl lämpliga organisatoriska som tekniska åtgärder för att öka motståndskraften och risken för framtida incidenter.

Efter en incident utbildar vi oftast ledning och personal i framför allt incidenthantering men även i grundläggande hantering av bl.a. personuppgifter och cybersäkerhet i stort. Vi anordnar alltid skräddarsydda utbildningar och workshops med fokus på praktisk tillämpning anpassade efter organisationens behov, utmaningar och mognadsgrad.

Tillsammans med våra samarbetspartners utför vi penetrationstester för att identifiera organisationens sårbarheter och handlingsförmåga. Detta ger organisationen både praktisk tillämpning på ett faktiskt case men även konkret identifiering av brister som sammanställs i en rapport med åtgärdsförslag.

Kontaktperson inom Resilience:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
☏ +46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

Recilience teamet:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
☏ +46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

Marie Segerholm

Associate
☏ +46 733 74 40 57
✉marie.segerholm@norelidlaw.com

Stefan Johansson

Associate
☏ +46 733 74 40 54
✉stefan.johansson@norelidlaw.com

Vilma Lindstedt

Associate
☏ +46 733 74 40 53
✉vilma.lindstedt@norelidlaw.com