Incident Response

✆  +46 8 26 10 00

Kontakta oss direkt om du misstänker att ditt företag har råkat ut för en cyberattack och/eller personuppgiftsincident.

Vår Cyber Incident Desk är tillgänglig 24/7.

Du kan också läsa mer om de åtgärder som behöver vidtas när en incident inträffat här nedanför: 

 

Initial respons (inom 72 timmar):

Vi agerar Incident Managers både digitalt och på plats fysiskt. När en personuppgiftsincident är bekräftad och identifierad kommer vi att arbeta tätt tillsammans med er och relevanta aktörer för att skapa en snabb initial respons för att leva upp till de tidskritiska skyldigheterna.

 

Vår Cyber Incident Desk kan assistera er med:

– Avgöra om Integritetsskyddsmyndigheten måste underrättas om incidenten
– Upprätta en underrättelse till Integritetsskyddsmyndigheten
– Identifiera personuppgiftsansvarig och/eller personuppgiftsbiträden
– Identifiera och hantera eventuella skyldigheter på ett effektivt och korrekt sätt
– Analysera villkoren i eventuella personuppgiftsbiträdesavtal
– Utredning för att identifiera orsaker och brister som föranlett incidentens uppkomst
– Er skyldighet att kommunicera med de registrerade utan onödigt dröjsmål

Vår 24/7 Cyber Incident Desk kommer att vägleda er organisation genom alla nödvändiga steg som krävs för att minimera effekten av en personuppgiftsincident. Vi kommer även hjälpa er hantera den skadeverkan personuppgiftsincidenten kan ha på ert varumärke.

På er förfrågan kommer vi att koordinera med andra relevanta experter i vårt breda nätverk inom cyber incidents för att snabbt och effektivt kunna hantera er personuppgiftsincident. Dessa skulle kunna inkludera experter inom områden som:

 

– IT-säkerhet och IT-forensik
– Public Relations (PR)
– Krishantering

Tack vare vår mångåriga erfarenhet inom försäkringsrätten, kan vi även bistå er med råd och hjälp i kontakterna med ert försäkringsbolag genom att bland annat:

 

– Meddela ert försäkringsbolag om en inträffad incident
– I övrigt hantera och administrera kontakter med ert försäkringsbolag

Arbete efter kritisk period:

När det initiala skedet är avklarat i en personuppgiftsincident, kommer vi att:

 

– Assistera er organisation med upprättelse av intern dokumentation gällande den inträffade incidenten
– Jobba med er organisation för att säkerställa att förutsättningarna finns på plats för att minimera risken och konsekvenserna av framtida personuppgiftsincidenter

 

GDPR COMPLIANCE

Om en personuppgiftsincident leder till en inspektion av tillsynsmyndigheten, har våra advokater bred erfarenhet av att agera ombud åt klienter i domstolsprocesser och framför tillsynsmyndigheter i regulatoriska frågor, likaså i kommersiella tvister.

 

Vi har även erfarenhet av att anlitas som strategiska rådgivare vid risk- och krishantering.

 

Oavsett om ert företag har blivit föremål för ett tillsynsärende hos Integritetsskyddsmyndigheten eller om det uppkommit tvist mellan er och ett personuppgiftsbiträde har våra jurister den erfarenhet och expertis som krävs för att bistå er.

 

TVISTELÖSNING

Vårt Cyber Response Team:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
☏ +46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

Marie Segerholm

Associate
☏ +46 733 74 40 57
✉marie.segerholm@norelidlaw.com

Stefan Johansson

Associate
☏ +46 733 74 40 54
✉stefan.johansson@norelidlaw.com

Vilma Lindstedt

Associate
☏ +46 733 74 40 53
✉vilma.lindstedt@norelidlaw.com