CYBER DESK

Vi har bred och mångfacetterad erfarenhet av frågor rörande personuppgiftsbehandling och andra relaterade integritetsfrågor. Vi erbjuder ett erfaret team av specialister som vet vad som krävs för att just ert företag eller organisation ska kunna uppfylla lagstadgade krav utan att tappa fokus på företagets kärnverksamhet och affär. Vi bistår vid tillsynsärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller om en tvist har uppkommit mellan ert företag och ett personuppgiftsbiträde så bistår vi med både råd och stöd både i inledande förhandlingar och under en pågående process när så krävs. Inom byrån arbetar vi dagligen med det förebyggande arbetet att finna de mest praktiskt genomförbara metoderna och rutinerna för att säkerställa att våra klienters hantering av personuppgifter är i överensstämmelse med tillämpliga lagstadgade krav och samtidigt är praktiskt användbara inom deras specifika organisationer.

Genom vår 24/7 Cyber Incident Desk hanterar vi pågående personuppgiftsincidenter. Vi finns alltid tillhands, samordnar med alla relevanta parter och agerar Incident Managers såväl på plats som från vårt eget kontor beroende på vad situationen kräver. Utöver att ta hand om de juridiska aspekterna av en inträffad incident kan vi, tillsammans med eventuella ytterligare experter inom informationssäkerhet, IT-forensik och media/PR, säkerställa att situationen hanteras snabbt, professionellt och kostnadseffektivt. Vårt internationella samarbetsnätverk säkerställer en lika effektiv hantering om biträde krävs från experter utomlands.

Inom ramen för vår tjänst ”Compliance” tillhandahåller vi stöd och råd gällande det förebyggande compliance-arbetet som krävs för att minska risken för en felaktig hantering av personuppgifter.

 

Vi bistår er med rådgivning i frågor rörande integritetsskydd, upprättar interna styrdokument och rutiner för hantering av personuppgifter m.m. Vi erbjuder även utbildningar och seminarier där såväl de legala som de IT-tekniska bitarna blir belysta av oss och våra samarbetspartners inom IT-säkerhet.

 

Läs mer om vad vi gör inom Compliance här:

 

Genom vår unika 24/7 Cyber Incident Desk hanterar vårt Cyber Response Team akuta, pågående personuppgiftsincidenter. Vi agerar Incident Managers och finns omedelbart till hands för att hantera den uppkomna situationen snabbt, professionellt och effektivt. Vid behov samordnar vi även med eventuella ytterligare experter inom IT-säkerhet, IT-forensik, krishantering och media/PR.

 

Är du osäker på om din organisation har blivit utsatt för en personuppgiftsincident, tveka inte på att kontakta oss så fort som möjligt.

 

Läs mer om vad vi gör inom Incident Response här:

KONTAKTPERSONER:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
+46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

Cyber Desk Newsletter?

Vill du prenumerera på vårt Cyber Desk Newsletter, registrera dig här.