Karriär – Väx tillsammans med oss

Biträdande jurist

Vi söker kvalificerade jurister med servicekänsla och framåtanda. För att trivas hos oss har du intresse av näringslivet, social kompetens och en ambition att bli framgångsrik inom ditt yrkesområde. Vår verksamhet bedrivs på ett modernt och nytänkande sätt där professionalism, personligt engagemang och teamkänsla är ledorden. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla våra sunda värderingar kring balans mellan arbete och privatliv.

Trainee

Grattis till din examen!

Till nyutexaminerade jurister erbjuder vi en sex månaders traineetjänst. Som trainee är du delaktig i det dagliga arbetet tillsammans med våra biträdande jurister och advokater. Våra traineer assisterar i ärenden, deltar vid klientmöten och förhandlingar samt tar del av det löpande arbetet på advokatbyrån.

Uppsatspraktikant

Bara uppsatsen kvar?

Hos oss får du chansen att under tio veckor kombinera ditt examensarbete med arbete på advokatbyrån. Vi vill att din praktik hos oss ska ge dig en första inblick i arbetet som jurist på en affärsjuridisk byrå och öka dina kunskaper i praktisk tillämpning.

Paralegal

Är du vår paralegal?

Som paralegal får du varierande arbetsuppgifter, såväl juridiska som administrativa. Din genuina serviceanda och känsla för detaljer kommer väl till användning vare sig det handlar om att hjälpa till med enklare rättsutredningar, ta emot klienter eller sköta posthantering.

Vill du skicka din ansökan redan nu?
Skicka den tillsammans med betyg och andra relevanta handlingar till petra.dahl@norelidlaw.com

Våra
specialistområden

Corporate & Commercial

Vi har gedigen erfarenhet av såväl kommersiella som bolagsrelaterade juridiska frågeställningar där klientens affärer står i fokus. Vår förhandlingsvana är omfattande och vi hjälper er till exempel med att upprätta, tolka och riskbedöma era kommersiella avtal. Vi hjälper er naturligtvis också med alla era bolagsfrågor.

”Norelid Advokatbyrå … handles corporate and commercial matters for a broad range of clients …”
(Legal 500, 2017)

Försäkring & Återförsäkring

Ett av våra främsta specialistområden är försäkrings- och återförsäkringsrätt. Vi är unika inom detta område och rankas som en av de absolut främsta byråerna i Sverige inom detta område. Byråns specialister har företrätt försäkringsbolag, såväl svenska som utländska, i mer än 25 år och är idag en naturlig samarbetspartner för dessa försäkringsgivare.

”Norelid Advokatbyrå ”extremely professional and very pragmatic team” includes managing partner Susanna Norelid…specialises in insurance and reinsurance, advising on regulatory matters, the drafting and interpretation of policies and disputes”.
(Legal 500, 2017)

IP, Media & Marknadsrätt (inkl. GDPR)

De flesta av våra uppdragsgivare som söker vårt biträde inom dessa områden är aktiva marknadsförare på nätet och även genom mer traditionella marknadsföringskanaler. Vår rådgivning är mångfacetterad och känd för att vara snabb och kvalitativ och vi har en gedigen och mångårig erfarenhet av såväl nationella som internationella marknadsföringskampanjer. Vårt arbete inom GDPR är omfattande för våra klientföretag.

”At the ”reliable and responsive” Norelid Advokatbyrå, the very knowledgeable Susanna Norelid advises clients on advertising law matters …”
(Legal 500, 2017)

Tvistelösning

Våra advokater har lång erfarenhet av att biträda som ombud inför domstol och i skiljeförfaranden i kommersiella tvister. Vår organisation kan hantera såväl mindre som större tvister. Genom vårt internationella nätverk hanterar vi även tvister som är gränsöverskridande. Inom byrån finns advokater som anlitas som skiljedomare, vilket tillför särskild erfarenhet i att bedöma tvister. Vi anlitas också som strategiska rådgivare vid risk- och krishantering.

Kontakta oss

Susanna Norelid
Advokat / Managing Partner
+46 733 74 40 52
susanna.norelid@norelidlaw.com

Fredrik Seemann
Advokat / Partner
+46 733 74 40 59
fredrik.seemann@norelidlaw.com

Petra Dahl
Admin
+46 733 74 40 58
petra.dahl@norelidlaw.com