FÖRSÄKRING & ÅTERFÖRSÄKRING

Norelid Advokatbyrå rankas som en av de absolut främsta advokatbyråerna i Sverige inom försäkring- och återförsäkringsrätt av flera ledande internationella rankinginstitut. Specialisterna på advokatbyrån hanterar alla typer av försäkringsrättsliga frågor som kan uppstå samt erbjuder kompletta tjänster vid skadereglering, utformande och granskning av försäkringsprodukter, upprättar rättsutredningar, biträder i compliancefrågor samt agerar ombud vid tvister och kontakter med tillsynsmyndigheten.

Försäkringsbranschen har på senare tid efterfrågat särskild kompetens och tjänster inom Cyber Risk-området. Sedan något år tillbaka erbjuder advokatbyrån därför en unik Cyber Incident Desk Service till våra försäkringsgivare där vi tillsammans med eventuella ytterligare experter inom exempelvis datasäkerhet, IT-forensik, media/PR m.fl, tar hand om försäkringstagare och andra som blivit utsatta för en cyber attack. Med en 24-7 bemannad service desk finns vi alltid till hands, samordnar med relevanta parter och agerar Incident Managers på plats för att säkerställa att det juridiska regelverket efterlevs inom de snäva tidsramar som lagen anger.

Vi har långvariga samarbeten med flera av de ledande aktörerna på försäkringsmarknaden såväl i Sverige som utomlands och bland våra klienter finns några av världens största försäkringsbolag. Oavsett vilken rådgivning som efterfrågas vet våra specialister vad som krävs för att ert företag ska få den bästa möjliga hjälpen utan att ni behöver tappa fokus på företagets kärnverksamhet och affär.

Vår expertis omfattar upprättande av alla typer av avtal och styrdokument som er organisation behöver och efterfrågar. Oavsett om det rör sig om försäkringsförmedlings- och försäkringsdistributionsavtal, samarbets- och uppdragsavtal eller interna policys och riktlinjer kan våra experter bistå med sin expertis.

Vår försäkringsgrupp har lång och bred erfarenhet av att upprätta och granska försäkringshandlingar såsom försäkringsvillkor och förköpsinformation.

 

Vi bistår även ofta med vår expertis avseende villkorstolkning.

 

Oavsett om det gäller cyberförsäkring, styrelse- och professionsansvarsförsäkring, livförsäkring, transportförsäkring eller en nylanserad försäkringsprodukt kan våra experter bistå med sin kompetens och sitt engagemang för att kvalitetssäkra produkten ur ett legalt perspektiv.

Då flera av våra klienter är utländska försäkringsgivare bistår vi ofta med hjälp att anpassa försäkringsprodukter till den svenska marknaden och säkerställa att såväl försäkringsvillkor som övrig information som lämnas till försäkringstagare uppfyller kraven i och överensstämmer med svensk lag. Vid behov bistår vi även med översättning.

Genom vår goda branschkännedom och djupa förståelse för försäkringsmarknadens affärsklimat kan vi bistå er i alla typer av regulatoriska frågor samtidigt som er organisation kan fortsätta fokusera på kärnverksamheten.

 

Vi bistår bland annat våra klienter med:
– Tillståndsansökningar
– Kontakt med Finansinspektionen och andra myndigheter
– Riskhantering
– Rådgivning avseende ledningsprövningar
– Rådgivning och dokumentation avseende arbete kopplat till regelverket med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Flera av våra klienter väljer att lägga ut sin skaderegleringsverksamhet till oss. Vi erbjuder effektiv skadereglering av toppkvalité, oavsett om det gäller omfattande industriskador eller mindre skador. Vi har upparbetade rutiner med månatliga eller kvartalsvisa rapporteringssystem och arbetar alltid nära ansvarig claims manager hos försäkringsgivaren för att skräddarsy arbetsmetod och rapporteringsmetod, allt för att uppfylla varje uppdragsgivares krav och önskemål kring skaderegleringen.

Våra advokater har lång erfarenhet av att biträda som ombud i alla typer av försäkringsrättsliga tvister inför såväl domstol som i skiljeförfarande. Vi hanterar såväl mindre som större tvister och genom vårt internationella nätverk hanterar vi även gränsöverskridande tvister. Vi har även mycket god regressvana.

Vi anlitas ofta som föreläsare inom försäkringsrättens samtliga områden.

 

Vi erbjuder klientanpassade och interaktiva utbildningar för just er organisations behov, oavsett om det rör regulatoriska frågor om försäkringsdistribution eller produktspecifika utmaningar.

Kontaktpersoner:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
☏ +46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

Fredrik Seemann

Partner, Advokat
+46 733 74 40 59
✉fredrik.seemann@norelidlaw.com