TVISTELÖSNING

Norelid Advokatbyrås jurister har mångårig erfarenhet av att biträda klienter inför domstol, i skiljeförfaranden och i medlingsförfaranden. Tack vare vårt välutvecklade internationella nätverk kan vi även hantera gränsöverskridande tvister där två eller flera jurisdiktioner berörs. Inom byrån har vi även advokater som regelbundet anlitas som skiljedomare vilket naturligtvis även tillför ytterligare erfarenhet gällande skiljemål. Vi representerar även våra klienter i förhandlingar, såsom förlikningsförhandlingar, och i skriftväxlingar med olika tillsynsmyndigheter och sätter alltid ihop det bästa teamet för att bemöta just den utmaning er organisation står inför.

Norelid Advokatbyrås jurister biträder regelbundet klienter i ärenden som berör tillsynsfrågor och agerar ombud i kontakt med tillsynsmyndigheter, exempelvis Finansinspektionen, Konsumentverket, Datainspektionen och Konkurrensverket.

 

Oavsett om det rör en första kontakt eller ett agerande längre fram i processen säkerställer våra experter att ni får professionell och välanpassad hjälp för att handskas med de uppkomna frågeställningarna.

Att lösa en uppkommen tvist genom medling kan ibland vara ett alternativ till att föra en process i domstol eller inför en skiljenämnd. Även i medlingsförfaranden finns det dock ofta skäl att ha en erfaren jurist som ombud som kan säkerställa att dina rättigheter tillvaratas i processen.

 

Våra jurister har mångårig erfarenhet av alternativa tvistelösningsmetoder såsom exempelvis medling och bistår ofta våra klienter med råd och stöd i medlingsförfaranden.

Våra jurister har mångårig erfarenhet av domstolsprocesser och anlitas ofta som ombud såväl i tingsrätterna som i de högre instanserna.

 

Norelid Advokatbyrå arbetar alltid proaktivt för att lösa en uppkommen tvist på bästa sätt för våra klienter och det är en självklarhet för oss att varje domstolsprocess utformas i nära samarbete med klienten.

 

För att kunna leverera högkvalitativ rådgivning och representation till konkurrenskraftiga priser sätter vi alltid ihop det bästa teamet för varje enskild process med en blandning av erfarna advokater och juniora jurister. Oavsett teamets samansättning är alltid en erfaren advokat ytterst ansvarig för varje process så att vi kan säkerställa att ni som klient får dra nytta av byråns långa erfarenhet.

Byråns jurister är vana att föra processer och biträda klienter i alternativa tvistelösningsprocesser såsom skiljeförfaranden.

 

Norelid Advokatbyrå anpassar alltid det team som arbetar med en process för att på bästa sätt kunna tillvarata klientens behov på ett kostnadseffektivt sätt. Därför är teamet ofta sammansatt av en blandning av erfarna advokater och mer juniora jurister. Det yttersta ansvaret för en process har dock alltid en erfaren advokat och på det sättet kan vi garantera högkvalitativ rådgivning där ni som klient kan dra nytta av byråns långa erfarenhet av skiljeförfaranden.

 

Inom byrån finns även advokater som anlitas som skiljedomare vilket naturligtvis för med sig särskild expertis och erfarenhet av skiljeprocesser.

KONTAKTPERSONER:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
+46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

Fredrik Seemann

Partner, Advokat
+46 733 74 40 59
✉fredrik.seemann@norelidlaw.com