Susanna Norelid

Founder, Managing Partner
+46 733 74 40 52
susanna.norelid@norelidlaw.com

Specialistområde:
Corporate & Commercial 
Försäkring & Återförsäkring
Tvistelösning

Susanna Norelid är grundare av och managing partner för Norelid Advokatbyrå. Susanna arbetar brett inom byråns verksamhetsområden. Hon bistår byråns klienter i en mängd frågor rörande deras affärsverksamhet såsom kommersiella avtal, försäkringsrättsliga spörsmål, marknadsrättsliga mål samt förhandlingar och tvistlösning. Susanna är rankad som en av de bästa advokaterna i Sverige inom försäkringsrättens område och bistår försäkringsgivare, såväl svenska som utländska, i alla typer av försäkringsrättsliga spörsmål såsom exempelvis mer komplicerade skaderelaterade frågor och utredningar, villkorstolkning, tvistlösning m.m. Utöver försäkringsrätten har Susanna under många år fokuserat sin verksamhet på kommersiell avtalsrätt och företräder klienter i såväl transaktionsrelaterade uppdrag som uppdrag rörande förhandling och upprättande av svenska och internationella kommersiella avtal m.m. Hon anlitas ofta som ombud i såväl kommersiella som försäkringsrättsliga tvister inför såväl svenska domstolar som skiljenämnder. Susanna är diplomerad skiljeman och åtar sig skiljeuppdrag i såväl institutionellt som ad hoc-förfaranden. Susanna är rankad som Leading Individual och ingår i Hall of Fame (Insurance, Legal500).

Erfarenhet:
– Grundare och Managing Partner, Norelid Advokatbyrå
– Partner, Advokatfirman Delphi & Co

 

Utbildning:
– Master of International Business Law (University of London, UK, 1992)
– Jur. kandexamen (Lunds universitet, 1991)
– ICC Diploma for Arbitrators, Paris

– Hall of Fame (Insurance), Legal500
– Leading Individual (Insurance), Legal500
– Recommended Lawyer (Insurance), Legal500
– Ranked Lawyer (Insurance), Chambers and Partners

 

Medlemskap & Uppdrag:
– Medlem i Sveriges advokatsamfund
– Medlem i The International Bar Association (IBA)
– Officer and Member of the LFMC Advisory Board of IBA
– European Coordinator of IBAs Mentoring Programme for Law firm Leaders
– Mentor; Swedish-American Chamber of Commerce Mentoring Programme
– ICC:s referensgrupp för Financial Services & Insurance
– ICC:s referensgrupp för Marketing
– Konkurrens- & Marknadsrättsliga föreningen

 

Språk:
– Svenska
– Engelska