Fredrik Seemann

Partner
+46 733 74 40 59
fredrik.seemann@norelidlaw.com

Specialistområde:
Försäkring & Återförsäkring
Tvistelösning

Fredrik Seemann är främst verksam inom byråns verksamhetsgrupper för försäkringsrätt och tvistlösning. Han bistår klienter i alla typer av försäkringsrättsliga frågeställningar såsom exempelvis compliance och regulatoriska frågor, villkorstolkning, försäkringsrättsliga utredningar, komplicerade skadeärenden m.m. Fredrik anlitas ofta som ombud i tvister och anlitas i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och skiljenämnder. Han företräder regelbundet byråns klienter i olika typer av kommersiella och försäkringsrelaterade tvister och är också en mycket uppskattad föreläsare inom dessa specialistområden. Fredrik har även särskild erfarenhet av kommersiell avtalsrätt och bolagsrättsliga frågeställningar inom försäkrings- och finansbranschen och i förhållande till ägarledda bolag, liksom av kommersiell hyresrätt.

Erfarenhet:
– Partner, Norelid Advokatbyrå
– Associate, Norelid Advokatbyrå
– Project Counsel, Generali Global Risk, London
– Liability Claims Adjuster, Generali Group Portugal, Lisbon

 

Utbildning:
– Juristexamen (Lunds universitet)

– Recommended Lawyer (Insurance), Legal500
– Recommended Lawyer (Insurance), Chambers and Partners
– Recommended Lawyer (Dispute Resolution), Legal500

Medlemskap:
– Medlem i Sveriges advokatsamfund
– Medlem i The International Bar Association (IBA)
– The International Association of Young Lawyers (AIJA)

 

Språk:
– Svenska
– Engelska
– Spanska
– Portugisiska