Tvistelösning

Våra advokater har lång erfarenhet av att biträda som ombud inför domstol och i skiljeförfaranden i kommersiella tvister. Vår organisation kan hantera såväl mindre som större tvister. Genom vårt internationella nätverk hanterar vi även tvister som är gränsöverskridande. Inom byrån finns advokater som anlitas som skiljedomare, vilket tillför särskild erfarenhet i att bedöma tvister. Vi anlitas också som strategiska rådgivare vid risk- och krishantering.

Corporate & Commercial

Vi har gedigen erfarenhet av såväl kommersiella som bolagsrelaterade juridiska frågeställningar där klientens affärer står i fokus. Vår förhandlingsvana är omfattande och vi hjälper er till exempel med att upprätta, tolka och riskbedöma era kommersiella avtal. Vi hjälper er naturligtvis också med alla era bolagsfrågor.

”Norelid Advokatbyrå … handles corporate and commercial matters for a broad range of clients …”
(Legal 500, 2017)

Försäkring & Återförsäkring

Ett av våra främsta specialistområden är försäkrings- och återförsäkringsrätt. Vi är unika inom detta område och rankas som en av de absolut främsta byråerna i Sverige inom detta område. Byråns specialister har företrätt försäkringsbolag, såväl svenska som utländska, i mer än 25 år och är idag en naturlig samarbetspartner för dessa försäkringsgivare.

”Norelid Advokatbyrå ”extremely professional and very pragmatic team” includes managing partner Susanna Norelid…specialises in insurance and reinsurance, advising on regulatory matters, the drafting and interpretation of policies and disputes”.
(Legal 500, 2017)

IP, Media & Marknadsrätt (inkl. GDPR)

De flesta av våra uppdragsgivare som söker vårt biträde inom dessa områden är aktiva marknadsförare på nätet och även genom mer traditionella marknadsföringskanaler. Vår rådgivning är mångfacetterad och känd för att vara snabb och kvalitativ och vi har en gedigen och mångårig erfarenhet av såväl nationella som internationella marknadsföringskampanjer. Vårt arbete inom GDPR är omfattande för våra klientföretag.

”At the ”reliable and responsive” Norelid Advokatbyrå, the very knowledgeable Susanna Norelid advises clients on advertising law matters …”
(Legal 500, 2017)

Kontakta oss

Susanna Norelid
Advokat / Managing Partner
+46 733 74 40 52
susanna.norelid@norelidlaw.com

Fredrik Seemann
Advokat / Partner
+46 733 74 40 59
fredrik.seemann@norelidlaw.com

Petra Dahl
Admin
+46 733 74 40 58
petra.dahl@norelidlaw.com