IP, Media & Marknadsrätt (inkl. GDPR)

Vår rådgivning på det marknadsrättsliga området är mångfacetterad. Den omfattar bl.a. strategiöverväganden, förhandsgranskning av planerade reklamkampanjer, bedömning av pristävlingar och andra konsumentrelaterade marknadsföringsaktiviteter. Vi arbetar även nära våra klienter i GDPR-projekt där vi bistår med behovsanalyser, utbildning, upprättar policies och andra dokument rörande behandling av personuppgifter, tar fram incidentrutiner och bistår klienterna med råd vid implementering av olika rutiner och lösningar för att uppfylla lagens krav. Advokatbyråns medarbetare har stor erfarenhet av de juridiska frågor som uppstår kring e-handel och andra närliggande rättsliga frågor.

Vi är i topp på Legal 500

Tvistelösning

Våra advokater har lång erfarenhet av att bedriva process i allmän domstol, marknadsdomstolen och i skiljeförfaranden samt alternativa tvistelösningar (ADR). Bland våra klienter finns internationella storföretag, branschledande företag och nationella statliga och privata bolag. Genom vårt internationella nätverk hanterar vi även tvister som är gränsöverskridande.

Kontakta oss

Susanna Norelid
Advokat / Managing Partner
+46 733 74 40 52
susanna.norelid@norelidlaw.com

Fredrik Seemann
Advokat / Partner
+46 733 74 40 59
fredrik.seemann@norelidlaw.com

Petra Dahl
Admin
+46 733 74 40 58
petra.dahl@norelidlaw.com