Försäkring & Återförsäkring

Bland våra klienter inom försäkringsbranschen finns några av världens största försäkringsbolag. Advokatbyrån erbjuder heltäckande rådgivning inom försäkringsrätten och biträder klienterna inom bl.a. skadereglering, villkorstolkning, regulatoriska frågor och tvistelösning.

Vi är i topp på Legal 500

”NorelidHolm´s extremly professional and very pragmatic team.”
(Legal 500, 2017; Insurance law)

Tvistelösning

Våra advokater har lång erfarenhet av att bedriva process i allmän domstol, marknadsdomstolen och i skiljeförfaranden samt alternativa tvistelösningar (ADR). Bland våra klienter finns internationella storföretag, branschledande företag och nationella statliga och privata bolag. Genom vårt internationella nätverk hanterar vi även tvister som är gränsöverskridande.

Kontakta oss

Susanna Norelid
Advokat / Managing Partner
+46 733 74 40 52
susanna.norelid@norelidlaw.com

Fredrik Seemann
Advokat / Partner
+46 733 74 40 59
fredrik.seemann@norelidlaw.com

Petra Dahl
Admin
+46 733 74 40 58
petra.dahl@norelidlaw.com