Corporate & Commercial

Vi erbjuder rådgivning inom ett brett spektrum av kommersiella och bolagsrelaterade frågor. Affärsmässighet är ett nyckelord i vår hantering av klientens frågor och i kombination med vår legala expertis resulterar det i att vi tillhandahåller ett märkbart mervärde i form av högklassig service och proaktiva råd anpassade till varje enskild klients situation och önskemål.

Vi har mångårig erfarenhet av att upprätta, tolka och förhandla kommersiella avtal inom en mängd olika områden. Vår erfarenhet av riskbedömningar leder oftast till en snabbare, praktisk, affärsmässig avtalsförhandling snarare än att man fastnar i mindre viktiga språkliga detaljer i en avtalsförhandling. Vi strävar alltid efter att finna praktiska och gångbara lösningar på uppkomna problem och frågeställningar så att våra klienter och dess samarbetspartners kan gå vidare i långsiktiga avtalsrelationer. Distributionsavtal inom detaljhandeln, outsourcingavtal inom IT, återförsäljar- och agentavtal inom Sverige och EU och komplicerade tillverkningsavtal inom exempelvis industrin är samtliga exempel på vardagssysslor för oss.

Detsamma gäller aktieöverlåtelser, transaktioner rörande fastighetsaffärer, övriga affärsöverenskommelser, bolagsbildningsfrågor och en mängd andra förekommande affärsjuridiska spörsmål.

Vi vill erbjuda våra klienter ett stöd i sina affärer och bidra med ett märkbart mervärde i de projekt och ärenden där vi är involverade.

Vi är i topp på Legal 500

”NorelidHolm delivers great response times, good business knowledge and responsive communication.”
(Legal 500, 2016; Corporate & Commercial)

Tvistelösning

Våra advokater har lång erfarenhet av att bedriva process i allmän domstol, marknadsdomstolen och i skiljeförfaranden samt alternativa tvistelösningar (ADR). Bland våra klienter finns internationella storföretag, branschledande företag och nationella statliga och privata bolag. Genom vårt internationella nätverk hanterar vi även tvister som är gränsöverskridande.

Kontakta oss

Susanna Norelid
Advokat / Managing Partner
+46 733 74 40 52
susanna.norelid@norelidlaw.com

Fredrik Seemann
Advokat / Partner
+46 733 74 40 59
fredrik.seemann@norelidlaw.com

Petra Dahl
Admin
+46 733 74 40 58
petra.dahl@norelidlaw.com