MEDIA & MARKNADSRÄTT

Vår rådgivning inom Media och Marknadsrätt är mångfacetterad och har ett utmärkt renommé. Oavsett om ni står inför att utforma en ny reklamkampanj eller lansera en ny produkt finns vi redo att bistå er med rådgivning från ett tidigt skede. Vi hjälper er att identifiera eventuella risker och möjligheter som föreligger och finns sedan som stöd under hela processen, exempelvis vid avtalsskrivningar, förhandlingar och diskussioner med myndigheter.

Våra experter har god kännedom om reklam både i traditionella medier och genom så kallad influencer marketing och vid behov kan våra internationella samarbetspartners bistå med assistans gällande gränsöverskridande konkurrens- och marknadsrättsliga frågor.

Vi upprättar, förhandlar och granskar samarbetsavtal med leverantörer, reklambyråer/kommunikationsbyråer eller med andra relevanta parter.

Flera av våra klienter är marknadsledande inom sina respektive branscher och har butiker och webbplattformar från vilka försäljning sker långt utanför Sveriges gränser. Kontakta oss om ni står i startgroparna att utforma en ny e-handelstjänst eller om ni har frågor om er nuvarande plattform. Vår GDPR-grupp hjälper er självklart att se till så att er behandling av personuppgifter utförs på korrekt sätt.

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att bistå våra klienter vid utformning av nya reklamkampanjer. Kontakta oss gärna redan under planeringsstadiet av nya kampanjer, tävlingar och lanseringar för att vi på ett kostnadseffektivt och konkret sätt ska kunna hjälpa er att se till så att gällande regelverk följs.

 

Vår rådgivning omfattar även granskning av marknadsföringsåtgärder i sociala medier.

Har ert företag uppmärksammat att en konkurrents marknadsföring kan vara vilseledande? Har en konkurrent hotat med att vidta rättsliga åtgärder mot er marknadsföring? Genom vår långa erfarenhet av tvistelösning ser vi till att utforma rätt processtrategi för just ert företag.

Oavsett hur omfattande utbildning er organisation efterfrågar ställer vi upp med det team som vi bedömer passar er organisation bäst och vi anpassar alltid utbildningen efter era behov och önskemål.

 

Vi erbjuder bland annat utbildningar för företags marknadsavdelningar där de viktigaste marknadsrättsliga fallgroparna tas upp, men vi kan även utforma utbildningar som rör mer nischade och specifika media- och marknadsrättsliga frågeställningar.

KONTAKTPERSONER:

Susanna Norelid

Managing Partner, Advokat
☏ +46 733 74 40 52
✉susanna.norelid@norelidlaw.com

Agnes Carlsson

Associate
+46 733 74 40 55
✉agnes.carlsson@norelidlaw.com