Norelid Advokatbyrå

Step 1 of 8

Klientnöjdhetsenkät

Vi på Norelid Advokatbyrå strävar alltid efter att förbättra vår kvalitet och service gentemot våra klienter och samarbetspartners. Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om du ville dela med dig av dina åsikter kring hur du upplevde kontakten med oss, vår service och de juridiska tjänster vi erbjudit dig. Enkäten tar bara några få minuter att fylla i men den bidrar stort i vårt arbete och strävan att utvecklas och bli bättre. Tack på förhand!

Vänligen fyll i informationen nedan eller klicka på Ja om du önskar vara anonym: