CODE OF CONDUCT

Managing Partner har ordet

Norelid Advokatbyrå är en topprankad affärsjuridisk advokatbyrå i Sverige. Som ett resultat av byråns nära samarbete med många ”best friends”/ internationella specialister och nätverk är advokatbyrån verksam både på den lokala svenska marknaden men också på den internationella arenan. Vi strävar alltid efter att ge våra klienter och samarbetspartners bästa möjliga juridiska rådgivning på högsta servicenivå, samtidigt som vi bedriver vår egen verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vi är stolta över vår starka företagskultur och de kärnvärden vi arbetar efter – kvalitet, affärsnytta, kundfokus, personligt engagemang och laganda.

Vi tror starkt på jämlikhet, mångfald, respekt för varandra, ”work-life balance” samt affärsetik. Denna uppförandekod beskriver de förväntningar vi har på våra medarbetare. Den är utformad för att fastställa våra befintliga förväntningar och värdegrunder.

Vi är stolta över vår unika position, vår starka entreprenörsanda och de kärnvärden som vi alla har enats om och antagit inom företaget från första början.

Stockholm oktober 2020
Susanna Norelid, Managing partner, Advokat

Företagets uppförandekod ger vägledning för företagets alla anställda och anger våra värdegrunder i vår dagliga verksamhet – både internt och i relation till våra klienter och samarbetspartners.

 

Uppförandekoden utvecklar företagets kärnvärden och ger övergripande vägledning om hur vi säkerställer bästa möjliga kvalitet i vårt arbete, hur vi ser till att vi behåller servicenivån på högsta nivå och hur vi behåller den entreprenöriella lagandan mellan oss.

Företaget har fem kärnvärden som vägleder oss i vår dagliga praktik – kvalitet, affärsnytta, kundfokus, personligt engagemang och laganda.

 

Kvalitet – Vi eftersträvar högsta kvalitet i vårt juridiska arbete för våra klienter. Vi strävar alltid efter att leverera de bästa råden på ett kostnadseffektivt sätt.

 

Affärsnytta – Vi betraktar affärsjuridiken som ett verktyg för att skapa framgång för våra klienter. Det innebär att vi alla strävar efter bästa möjliga resultat för våra klienter oavsett om lösningen är en ren juridisk rådgivning eller en mer affärsinriktad strategi. Detta gäller oavsett storleken på klienten eller ärendet som hanteras.

 

Kundfokus – Vi eftersträvar att alltid sätta kunden och deras affärsverksamhet i fokus. Vi arbetar hårt för att lära oss om och förstå klienten och deras verksamhet. Vårt mål är en långsiktig relation med våra klienter genom att erbjuda kvalitet, affärsnytta och ett starkt personligt engagemang.

 

Personligt engagemang – Vi vet att det är viktigt för våra klienter och samarbetspartners att vi är personligen engagerade i deras företag och juridiska frågor. Vi strävar alltid efter att lära oss om våra kunders behov och preferenser, deras kärnvärden och deras utmaningar på deras respektive marknader. Vi vill arbeta nära och långsiktigt med våra kunder och vi strävar efter att betraktas som en värdefull del av våra klienters dagliga verksamhet.

 

Laganda – Vi gillar att jobba tillsammans. Vi gillar att dela erfarenheter. Vi gillar att lära av varandra. Vi arbetar gärna över gränserna med våra internationella samarbetspartners, klienter och andra intressenter. Engagemang, resultat och deltagande är grundläggande principer för oss, vår byrå och samarbetspartners.

Vi är beroende av våra anställdas yrkesmässiga kvaliteter och personliga kompetens. Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare för hela teamet och att erbjuda en attraktiv arbetsplats med våra kärnvärden. Byråns arbetsmiljö bygger på följande principer:

 

Ingen tolerans mot diskriminering – Vi accepterar inte någon form av diskriminering och strävar aktivt efter att främja likabehandling och öka mångfalden och jämställdheten.

 

En arbetsplats som präglas av respekt och teamarbete – Alla anställda är respektfulla i sin behandling av andra och har åtagit sig att se till att andan och arbetsmiljön håller sig på en mycket vänlig och samarbetsvillig nivå. Teamwork, engagemang och vänskap är kärnvärden för medlemmarna i vårt team.

 

Vår arbetsmiljö – Vi är medvetna om att vårt yrke är utmanande, och vi står många gånger inför svåra situationer, korta deadlines och mycket stress i vårt dagliga arbete. Vi strävar dock kontinuerligt efter att säkerställa bästa möjliga arbetsmiljö för hela teamet. Vi ser till att alla blir sedda i organisationen. Vi uppmuntrar och bidrar till förebyggande hälsovård. Vi tror på balans i arbete och fritid och vikten av sociala aktiviteter och sammankomster utanför kontoret där våra medarbetare kan skapa och upprätthålla goda relationer med familj och vänner. Vi tar hand om vårt team.