Checklistor för GDPR Compliance

Vänligen notera att informationen nedan som publiceras av Norelid Advokatbyrå och/eller av dess medarbetare ska endast betraktas som generell information och utgör inte, och ska inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns en risk att informationen inte är komplett eller inte är uppdaterad till fullo. All användning av informationen sker på egen risk.

Kontakta våra Cyberexperter:

Marcus Appeltofft

+46 733 74 40 53
✉marcus.appeltofft@norelidlaw.com