Branscher

Våra klienters verksamheter spänner över en mängd olika branscher och geografiska marknader. Vi sätter en heder i att sätta oss in i klienternas verksamheter, marknader, utmaningar och företagskulturer. Med den kunskapen i bakfickan kan vi sedan bli ett rejält stöd för företaget och dess ledning. Idag representerar vi ett stort antal klienter inom bl.a. försäkring- och finansiella tjänster, retail, motorfordonsbranschen, dagligvaruhandeln och tillverkningsindustrin. Flera av våra klienter är ledande inom sin bransch och har butiker och webbplattformar från vilka försäljning sker långt utanför Sveriges gränser. Vår ledande position inom flera av dessa områden vittnar om vår förmåga att leverera rådgivning av högsta klass baserat på klientens behov och situation i Sverige och utomlands.

Läs mer om våra specialistområden